พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

คุณสมบัติ

  • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย 
  • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
  • บริษัทฯจะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
S__8274051